REGULAMIN

Podstawowe zasady obowiązujące w Kobiecej Przestrzeni:
1. Z usług klubu mogą korzystać osoboy, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16-ty rok życia mogą korzystać z usług klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Osobom spełniającym warunki punktu 1 klub oferuje możliwość zakupu "wejść jednorazowych" i karnetów
(ceny reguluje aktualny cennik.

3. Każdy rodzaj karnetu obowiązuje 30 dni od daty zakupu.

4. Na każde zajęcia w klubie należy dokonać wcześniejszej rezerwacji.

5. Obecność na treningach jest rejestrowana w recepcji klubu
(stan wykorzystania karnetu jest każdorazowo dostępny dla klienta).

6. Posiadacz karnetu ma możliwość odwołania swojej obecności na zajęciach i wykorzystania jej w innym terminie obowiązywania karnetu pod warunkiem, że informacja o nieobecności zostanie przekazana dzień wcześniej lub najpóźniej na 3 godziny przed treningiem.
Wyjątek stanowią treningi w poniedziałek w godzinach dopołudniowych,
uczestnictwo w treningach należy odwołać w piątki lub soboty w godzinach dopołudniowych.

7. Klub nie zwraca poniesionych kosztów za nieobecność na zajęciach.

8. Rzeczy osobiste pozostawiamy w zamykanych skrytkach, za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza skrytką klub nie odpowiada.

9. Uczestnik treningów na siłowni wyraża zgodę na dokonywanie pomiarów wagi oraz obwodów ciała.

10. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania treningów w przypadku zdarzeń nieprzewidzialnych,
nagłych zdarzeń losowych niezależnych od klubu.


11. Uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem klubu Kobieca Przestrzeń.

HONORUJEMY KARTY

Image
Image
Image
Image
(trening cardio 60 min)
© 2019 kobiecaprzestrzen.pl | All Rights Reserved. Projekt i wykonanie FABRYKA KREACJI